Description

Hình ảnh đá biển với rêu xanh trên đá, tuy biển rất dịu êm nhưng ẩn sau đó là những con sóng rất mạnh mẽ

myPhoto.com.vn mua bán ảnh online tại Tp Hồ Chí Minh hình ảnh bản quyền chất lượng cao.