Description

Ga xe lửa cổ Đà Lạt được Pháp xây dựng từ những năm 1930, hiện giờ ga xe lửa chỉ khai thác tuyến du lịch dành cho du khách từ Đà Lạt đi Trại Mát. Ảnh bản quyền ga xe lửa do myPhoto.com.vn cung cấp