Description

Hình ảnh bản quyền của myPhoto.com.vn thu hoạch trà ở Bảo Lộc, cao nguyên với thế mạnh trồng trà và cafe, bạn có nhu cầu mua ảnh in treo hay in ấn, quảng cáo …